Oppdatere hjemmeside

Her kan du se litt om hvilke muligheter du har, når du ønsker å oppdatere din hjemmeside.

En oppdatering definerer vi som en endring på materiale som allerede ligger inne på en eksisterende side. Dette betyr at en oppdatering ikke omfatter opprettelse av nye sider, kun forandring av innhold.

Dataolsen kjører 3 løsninger for oppdateringer av hjemmesider. Disse løsningene baserer seg på ulike tidsperioder.

Følgende tidsperioder tilbys:

  • Enkel oppdatering
  • Månedsavtale
  • Halvårsavtale

Vi påtar oss selvfølgelig redesign, og videreutvikling av allerede eksisterende hjemmesider.

Ta kontakt med Dataolsen for å finne ut hvilken avtale som passer best for deg.

Dataolsen på Facebook


Copyright © 2013. All Rights Reserved.